Είναι γνωστόν πως οι δομές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού είναι άρρηκτα δεμένες με την αρχαία ελληνική γλώσσα. 

Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου

Δημοσιεύτηκε: 4 Ιανουάριος 2016

Πέρασαν ογδόντα πέντε χρόνια από τον Οκτώβριο του 1924 που άρχισε η πνευματική προσφορά στην Εκκλησία και το γένος της περιώνυμης Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου.