ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΟΥ. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 9-2-2013

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Μάιος 2018