ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΟΜΟΓΑΛΑΚΤΟΥ π. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΤΟΥΛΗ 5-6-2018 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 5 Ιούνιος 2018