Φωτογραφικό υλικό της Γενικής συνέλευσης (11/2/2023)