Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015 10:40

Διοικητικά συμβούλια


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Πρόεδρος: Αθανάσιος Ψυχογιός
Α’ Αντιπρόεδρος: π. Ανδρέας Μαρκόπουλος
Β’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κορκόντζηλας
Γεν. Γραμματέας: Μιχάλης Μαρινός
Ταμίας: Αντώνιος Δαραδήμος
Μέλη: Γιαννακόπουλος Γεώργιος, Μιχαήλ Καλλαράς, Δημόπουλος Γεώργιος


ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
1986
Πρόεδρος: Μεσηνιώτης Σπυρίδων
Α΄Αντιπρόεδρος: Δέδες Σπυρίδων
Β΄Αντιπρόεδρος: Ζαμαρίας Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας: Παπαγεωργίου Φώτιος
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Γόγολας Φώτιος
Ταμίας: Δημητράκης Δημήτριος

Μέλη: Μητροπ. Γόρτυνος Θεόφιλος, Φειδάς Βλάσιος, Βαρνακιώτης Ανδρέας

Ελεγκτική Επιτροπή
Δήμας Ηλίας
Νάκος Πέτρος
Στέρπης Δημήτριος

1989
Πρόεδρος: Μεσηνιώτης Σπυρίδων
Α΄Αντιπρόεδρος: Δέδες Σπυρίδων
Β΄Αντιπρόεδρος: Ζαμαρίας Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας: Παπαγεωργίου Φώτιος
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Γόγολας φώτιος
Ταμίας: Δημητράκης Δημήτριος

Μέλη: Δεληγιάννης Νικόλαος, Ρήγας Αλέξανδρος και Μπράβος Παναγιώτης

Ελεγκτική Επιτροπή
Νάκος Πέτρος
Δήμας Ηλίας
Στέρπης Δημήτριος


1992 (Προσωρινή Διοίκηση)
Πρόεδρος: Μεσηνιώτης Σπυρίδων
Γεν. Γραμματέας: Παπαγεωργίου Φώτιος
Ταμίας: Δημητράκης Δημήτριος
Μέλη: Δεληγιάννης Νικόλαος

1993
Πρόεδρος: Μεσηνιώτης Σπυρίδων
Γεν. Γραμματέας: Δεληγιάννης Νικόλαος
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Πέππας Ευάγγελος
Ταμίας: Δημητράκης Δημήτριος

Μέλη: Παπαγεωργίου Φώτιος, Δέδες Σπυρίδων, Οικονόμου Ηλίας, Ρήγας Αλέξανδρος

Ελεγκτική Επιτροπή
Νάκος Πέτρος
Δήμας Ηλίας
Στέρπης Δημήτριος

1996
Πρόεδρος: Δημητράκης Δημήτριος
Α΄Αντιπρόεδρος: Μπάκας Γρηγόριος
Γεν. Γραμματέας: Δεληγιάννης Νικόλαος
Ταμίας: Γόγολας φώτιος

Μέλη: Ηλιόπουλος Ιωάννης, Παπαγεωργίου Φώτιος, Πέππας Ευάγγελος, Ρήγας Αλέξανδρος, Μπράβος Παναγιώτης

1999
Πρόεδρος: Δημητράκης Δημήτριος
Α΄Αντιπρόεδρος: Μπάκας Γρηγόριος
Β΄Αντιπρόεδρος: Παπαγεωργίου Φώτιος
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος
Γεν. Γραμματέας: Δεληγιάννης Νικόλαος
Ταμίας: Γόγολας φώτιος

Μέλη: Ηλιόπουλος Ιωάννης, Μπράβος Παναγιώτης, Ρήγας Αλέξανδρος

Ελεγκτική Επιτροπή
Νάκος Πέτρος
Ηλιόπουλος Διονύσιος
Μπάρτζης Αναστάσιος

2002 (Προσωρινή Διοίκηση)
Πρόεδρος: Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος
Α΄Αντιπρόεδρος: Μπάκας Γρηγόριος
Β΄Αντιπρόεδρος: Ανδρικόπουλος Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας: Γόγολας Φώτιος
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Ηλιόπουλος Διονύσιος
Ταμίας: Δαραδήμος Αντώνιος

Μέλη: Πισιμίσης Θεόδωρος, Φρόνιμος Γεώργιος, Μπίκουλης Σπυρίδων

2002
Πρόεδρος: Ψυχογιός Αθανάσιος
Α΄Αντιπρόεδρος: Γόγολας φώτιος
Β΄Αντιπρόεδρος: Ανδρικόπουλος Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας: Μαρινός Μιχαήλ
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Τσάγκαρης Παντελής
Ταμίας: Δαραδήμος Αντώνιος

Μέλη: Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος, Ηλιόπουλος Διονύσιος, Καλλαράς Μιχαήλ

Ελεγκτική Επιτροπή
Δημόπουλος Γεώργιος
Σπρέκος Δημήτριος
Μπάκας Γρηγόριος

2005
Πρόεδρος: Ψυχογιός Αθανάσιος
Α΄Αντιπρόεδρος: Καλλαράς Μιχαήλ
Β΄Αντιπρόεδρος: Ανδρικόπουλος Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας: Μαρινός Μιχαήλ
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Γόγολας φώτιος
Ταμίας: Δαραδήμος Αντώνιος

Μέλη: Δημόπουλος Γεώργιος, Κορκότζηλας Γεώργιος, Τσάγκαρης Παντελής

Ελεγκτική Επιτροπή
Μπάκας Γρηγόριος
Πισιμίσης Θεόδωρος
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος

2008
Πρόεδρος: Ψυχογιός Αθανάσιος
Α΄Αντιπρόεδρος: Καλλαράς Μιχαήλ
Β΄Αντιπρόεδρος: Κορκόντζηλας Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας: Μαρινός Μιχαήλ
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Γόγολας φώτιος
Ταμίας: Δαραδήμος Αντώνιος

Μέλη: Ανδρικόπουλος Δημήτριος

Ελεγκτική Επιτροπή
Μπάκας Γρηγόριος
Πισιμίσης Θεόδωρος
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος

2011
Πρόεδρος: Ψυχογιός Αθανάσιος
Α΄Αντιπρόεδρος: Κορκότζηλας Γεώργιος
Β΄Αντιπρόεδρος: Καλλαράς Μιχαήλ
Γεν. Γραμματέας: Μαρινός Μιχαήλ
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Δημόπουλος Γεώργιος
Ταμίας: Δαραδήμος Αντώνιος

Μέλη: Γόγολας Φώτιος, Γιαννακόπουλος Γεώργιος, Ανδρικόπουλος Δημήτριος

Ελεγκτική Επιτροπή
Μπάκας Γρηγόριος
Πισιμίσης Θεόδωρος
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος