Διοικητικά συμβούλια

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2023 – 2026

Πρόεδρος: Ψυχογιός Αθανάσιος 
Α’ Αντιπρόεδρος: Παπαζάρης Αθανάσιος
Β’ Αντιπρόεδρος: Ζήκος Κωνσταντίνος
Ταμίας: π. Φιφλής Χρήστος
Γεν. Γραμματέας: Τζαβέλλας Φώτιος 
Βοηθός Γραμματέα: Καλαντζής Νικόλαος

Μέλη: Γιαννακόπουλος Γεώργιος, Μηνακάκης Δημήτριος, π. Τσιμπουξής Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη: Σιαπέρας Χρήστος, Πρίλης Θεόδωρος, Τσιακούλιας Φίλιππος

Ελεγκτική Επιτροπή: Ανδρεόλας Ιωάννης, Ιωαννίδης Ιωάννης, Κωνσταντακόπουλος Σωτήριος

 

Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2020 – 2023)

Πρόεδρος: Ψυχογιός Αθανάσιος 
Α’ Αντιπρόεδρος: Βουρλής Αθανάσιος
Β’ Αντιπρόεδρος: Ζήκος Κωνσταντίνος
Γραμματέας: Τζαβέλλας Φώτιος 
Αναπλ. Γραμματέας: π. Φιφλής Χρήστος 
Ταμίας: Κορκόντζηλας Γεώργιος

Μέλη: Παπαζάρης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Γεώργιος, Μηνακάκης Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη: Σιαπέρας Χρήστος, Καψάλης Γεώργιος, Τσιακούλιας Φίλιππος

Ελεγκτική Επιτροπή: Ανδρικόπουλος Δημήτριος, Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος, Δημόπουλος Γεώργιος

Αναπληρωματικό Μέλος: Λιότσος Χρήστος

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2019 – 2020

Πρόεδρος: Ψυχογιός Αθανάσιος 
Α’ Αντιπρόεδρος: Δημόπουλος Γεώργιος
Β’ Αντιπρόεδρος: π. Παπαχτζής Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας: Τζαβέλλας Φώτιος 
Ταμίας: Κορκότζηλας Γεώργιος

Μέλη: Βουρλής Αθανάσιος, Καλλαράς Μιχαήλ , π. Μαρκόπουλος Αντρέας, Μαρινός Μιχάλης

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2017 – 2018

Πρόεδρος: Ψυχογιός Αθανάσιος 
Α’ Αντιπρόεδρος: Δημόπουλος Γεώργιοςς
Β’ Αντιπρόεδρος: π. Παπαχτζής Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας: Μαρινός Μιχάλης 
Ταμίας: Κορκότζηλας Γεώργιος

Μέλη: Βουρλής Αθανάσιος, Καλλαράς Μιχαήλ , π. Μαρκόπουλος Αντρέας, Τζαβέλλας Φώτιος

Ελεγκτική Επιτροπή 2017-2020
Ανδρικόπουλος Δημήτριος
Σιαπέρας Χρήστος
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος

ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

2014
Πρόεδρος : Αθανάσιος Ψυχογιός
Α’ Αντιπρόεδρος : π. Ανδρέας Μαρκόπουλος
Β’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κορκόντζηλας
Γεν. Γραμματέας: Μιχάλης Μαρινός
Ταμίας: Αντώνιος Δαραδήμος

Μέλη: Γιαννακόπουλος Γεώργιος, Μιχαήλ Καλλαράς, Δημόπουλος Γεώργιος

Ελεγκτική Επιτροπή
π. Παπαχατζής Δημήτριος
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος
Σιαπέρας Χρήστος

2011
Πρόεδρος: Ψυχογιός Αθανάσιος
Α΄Αντιπρόεδρος: Κορκότζηλας Γεώργιος
Β΄Αντιπρόεδρος: Καλλαράς Μιχαήλ
Γεν. Γραμματέας: Μαρινός Μιχαήλ
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Δημόπουλος Γεώργιος
Ταμίας: Δαραδήμος Αντώνιος

Μέλη: Γόγολας Φώτιος, Γιαννακόπουλος Γεώργιος, Ανδρικόπουλος Δημήτριος

Ελεγκτική Επιτροπή
Μπάκας Γρηγόριος
Πισιμίσης Θεόδωρος
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος

2008
Πρόεδρος: Ψυχογιός Αθανάσιος
Α΄Αντιπρόεδρος: Καλλαράς Μιχαήλ
Β΄Αντιπρόεδρος: Κορκόντζηλας Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας: Μαρινός Μιχαήλ
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Γόγολας φώτιος
Ταμίας: Δαραδήμος Αντώνιος

Μέλη: Ανδρικόπουλος Δημήτριος

Ελεγκτική Επιτροπή
Μπάκας Γρηγόριος
Πισιμίσης Θεόδωρος
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος

2005
Πρόεδρος: Ψυχογιός Αθανάσιος
Α΄Αντιπρόεδρος: Καλλαράς Μιχαήλ
Β΄Αντιπρόεδρος: Ανδρικόπουλος Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας: Μαρινός Μιχαήλ
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Γόγολας φώτιος
Ταμίας: Δαραδήμος Αντώνιος

Μέλη: Δημόπουλος Γεώργιος, Κορκότζηλας Γεώργιος, Τσάγκαρης Παντελής

Ελεγκτική Επιτροπή
Μπάκας Γρηγόριος
Πισιμίσης Θεόδωρος
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος

2002
Πρόεδρος: Ψυχογιός Αθανάσιος
Α΄Αντιπρόεδρος: Γόγολας φώτιος
Β΄Αντιπρόεδρος: Ανδρικόπουλος Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας: Μαρινός Μιχαήλ
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Τσάγκαρης Παντελής
Ταμίας: Δαραδήμος Αντώνιος

Μέλη: Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος, Ηλιόπουλος Διονύσιος, Καλλαράς Μιχαήλ

Ελεγκτική Επιτροπή
Δημόπουλος Γεώργιος
Σπρέκος Δημήτριος
Μπάκας Γρηγόριος

2002 (Προσωρινή Διοίκηση)
Πρόεδρος: Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος
Α΄Αντιπρόεδρος: Μπάκας Γρηγόριος
Β΄Αντιπρόεδρος: Ανδρικόπουλος Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας: Γόγολας Φώτιος
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Ηλιόπουλος Διονύσιος
Ταμίας: Δαραδήμος Αντώνιος

Μέλη: Πισιμίσης Θεόδωρος, Φρόνιμος Γεώργιος, Μπίκουλης Σπυρίδων

1999
Πρόεδρος: Δημητράκης Δημήτριος
Α΄Αντιπρόεδρος: Μπάκας Γρηγόριος
Β΄Αντιπρόεδρος: Παπαγεωργίου Φώτιος
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος
Γεν. Γραμματέας: Δεληγιάννης Νικόλαος
Ταμίας: Γόγολας φώτιος

Μέλη: Ηλιόπουλος Ιωάννης, Μπράβος Παναγιώτης, Ρήγας Αλέξανδρος

Ελεγκτική Επιτροπή
Νάκος Πέτρος
Ηλιόπουλος Διονύσιος
Μπάρτζης Αναστάσιος

1996
Πρόεδρος: Δημητράκης Δημήτριος
Α΄Αντιπρόεδρος: Μπάκας Γρηγόριος
Γεν. Γραμματέας: Δεληγιάννης Νικόλαος
Ταμίας: Γόγολας φώτιος

Μέλη: Ηλιόπουλος Ιωάννης, Παπαγεωργίου Φώτιος, Πέππας Ευάγγελος, Ρήγας Αλέξανδρος, Μπράβος Παναγιώτης

1993
Πρόεδρος: Μεσηνιώτης Σπυρίδων
Γεν. Γραμματέας: Δεληγιάννης Νικόλαος
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Πέππας Ευάγγελος
Ταμίας: Δημητράκης Δημήτριος

Μέλη: Παπαγεωργίου Φώτιος, Δέδες Σπυρίδων, Οικονόμου Ηλίας, Ρήγας Αλέξανδρος

Ελεγκτική Επιτροπή
Νάκος Πέτρος
Δήμας Ηλίας
Στέρπης Δημήτριος

1992 (Προσωρινή Διοίκηση)
Πρόεδρος: Μεσηνιώτης Σπυρίδων
Γεν. Γραμματέας: Παπαγεωργίου Φώτιος
Ταμίας: Δημητράκης Δημήτριος

Μέλη: Δεληγιάννης Νικόλαος

1989
Πρόεδρος: Μεσηνιώτης Σπυρίδων
Α΄Αντιπρόεδρος: Δέδες Σπυρίδων
Β΄Αντιπρόεδρος: Ζαμαρίας Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας: Παπαγεωργίου Φώτιος
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Γόγολας φώτιος
Ταμίας: Δημητράκης Δημήτριος

Μέλη: Δεληγιάννης Νικόλαος, Ρήγας Αλέξανδρος και Μπράβος Παναγιώτης

Ελεγκτική Επιτροπή
Νάκος Πέτρος
Δήμας Ηλίας
Στέρπης Δημήτριος

1986
Πρόεδρος: Μεσηνιώτης Σπυρίδων
Α΄Αντιπρόεδρος: Δέδες Σπυρίδων
Β΄Αντιπρόεδρος: Ζαμαρίας Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας: Παπαγεωργίου Φώτιος
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Γόγολας Φώτιος
Ταμίας: Δημητράκης Δημήτριος

Μέλη: Μητροπ. Γόρτυνος Θεόφιλος, Φειδάς Βλάσιος, Βαρνακιώτης Ανδρέας

Ελεγκτική Επιτροπή
Δήμας Ηλίας
Νάκος Πέτρος
Στέρπης Δημήτριος