ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΚΛ. ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 22-5-2011